Vve thuis met buurt

Een verteltas...

Verteltassen
De Verteltasmethode is een innovatieve methode die 4 belangrijke doelen met elkaar combineert:

- Ouderparticipatie

- Ouderbetrokkenheid

- Taalontwikkeling van kind en ouder

- Leesbevordering

De Verteltasmethode versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van kinderen én hun ouders. Door de Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het onderwijs en er ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin.
Het middel dat hierbij wordt ingezet is een Verteltas met lees- en spelmateriaal.
De Verteltassen worden door ouders (en leerkrachten) gemaakt en bedacht en met hun kinderen thuis en op school gebruikt.

Elke Verteltas vertelt zijn eigen verhaal. Het is een tas met een schat aan aantrekkelijke materialen die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Een prentenboek en een daaraan gekoppeld informatief boek vormen de basis van de Verteltas. Daarbij wordt spelmateriaal bedacht en gemaakt dat de taalontwikkeling en het leesplezier van het kind stimuleert. De inhoud van de Verteltas kan aangepast worden aan niveau, leeftijd, leerstijl en de visie van school.

Ouderparticipatie:

De Verteltasmethode biedt de mogelijkheid om ouders op een zeer laagdrempelige manier te laten participeren in activiteiten in de school en daarmee te betrekken bij het onderwijs aan hun kind.
Ouders worden bij alle aspecten van de Verteltasmethode betrokken. Ze bedenken, maken, gebruiken en lenen de tassen. Er wordt bij het maken van de Verteltassen een beroep gedaan op de uiteenlopende kwaliteiten van ouders, waardoor iedere ouder zich kan vinden in één van de Verteltasactiviteiten. Ouders ontplooien zich en ontwikkelen hun talenten en zullen die vervolgens kunnen inzetten bij overige activiteiten in de school.
De Verteltasmethode stimuleert het contact tussen ouders van verschillende achtergronden, sociale contacten worden versterkt en uitgebreid.

Ouderbetrokkenheid:

De Verteltassen bevorderen de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en creëren een doorgaande lijn van school naar huis.
Ouders lenen de Verteltas en gebruiken de materialen om er thuis met hun kind in te lezen en mee te spelen. De Verteltas biedt ouders concreet, laagdrempelig, aantrekkelijk en verantwoord materiaal om de betrokkenheid bij hun kind vorm te geven. Door het werken met de Verteltassen leren ouders de werkwijze en methodes van school kennen en gebruiken.

Taalontwikkeling van ouder en kind:

De Verteltassen bieden veel materialen aan en bieden mogelijkheden om op een speelse wijze de woordenschat, het taalbegrip en het taalgebruik van kind en ouder te bevorderen.
Ouders krijgen tijdens de bijeenkomsten een extra taalimpuls; met behulp van spelvormen worden ze uitgedaagd om hun taal te oefenen en uit te breiden.
Ouders krijgen ook handvatten om op een interactieve manier met hun kind te spelen, leren en praten.

Leesbevordering:

Door de Verteltassen wordt de leesbeleving van kind en ouder gestimuleerd en geprikkeld. Kinderen ervaren boeken op een plezierige, uitdagende manier. Dat stimuleert kinderen om meer te lezen en ouders om meer voor te lezen.

Een Verteltas is een prachtige grote tas gevuld met heel veel kijk- en leesplezier!.

In elke tas zitten al deze spullen: een prentenboek, een informatieboek, spelletjes, knuffels, handpoppen en speelgoed.

Al deze mooie materialen zijn bedoeld om de taal van de kinderen te ontwikkelen en om kinderen plezier te geven bij het (voor)lezen van boeken.

Een enthousiaste groep ouders maakt het mogelijk om de tassen op school en thuis in te zetten voor het leesonderwijs. Eén keer per 2 weken op dinsdag komen zijj bij elkaar om te werken aan het maken van de Verteltassen.

U bent van harte welkom en wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

 

U kunt altijd een keer komen kijken of u kunt zich aanmelden bij  Bianca of  Judith.